حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل انتقال مال غیر در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل انتقال مال غیر در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص انتقال مال غیر

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص انتقال مال غیر ارائه شود. در ابتدا به انتقال مال غیر در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان انتقال مال غیر اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات انتقال مال غیر اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل انتقال مال غیر در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب انتقال مال غیر به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل انتقال مال غیر در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی انتقال مال غیر وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

انتقال مال غیر در قانون مجازات

به موجب ماده 1 «قانون راجع به انتقال مال غیر»، مصوب فروردین 1308،

«کسی که مال غیر را، با علم به این‏که مال غیر است، به نحوی از اِنحا عیناً یا منتفعاً بدون مجوّز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‏شود؛ و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد…».

اولین سئوالی که در مورد جرم انتقال مال غیر مذکور در ماده فوق به ذهن می رسد این است که آیا انتقال مال دیگری به خود نیز مشمول این عنوان می باشد یا خیر. از یک سو، می توان گفت که منظور قانون از دیگری، هر شخصی غیر از مالک مال می باشد، و بنابراین، کلمه «دیگری» شامل انتقال دهنده هم می‏شود. از سوی دیگر و با تفسیر ماده قانونی به نفع متهم، باید بگوییم که منظور از دیگری، شخصی غیر از خود انتقال دهنده می باشد. با قبول این نظر، انتقال دهنده ای که مال دیگری را به خودش منتقل می کند مشمول عنوان انتقال مال غیر نمی‏شود، ولی رفتار وی می تواند تحت عناوینی مثل «تحصیل مال از طریق نامشروع»، موضوع ماده 2 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، قرار گیرد، و یا اگر این کار را با جعل سند مرتکب شده باشد، به ارتکاب جرایمی مثل جعل با استفاده از سند مجعول هم محکوم شود.

تأکید بر این نکته هم در همین جا لازم است که منظور از انتقال، انتقال حقوقی است و نه فیزیکی و مادی، زیرا آنچه که از واژه انتقال به ذهن می رسد انتقال حقوقی از راههایی مثل بیع و اجاره و نظایر آنهاست، و اگر منظور ماده قانونی، دادن مال به طور فیزیکی به دیگری بود، باید از عباراتی مثل «در اختیار دیگری بگذارد»، «به دیگری بدهد» و نظایر آنها، به جای عبارت «به دیگری منتقل کند، استفاده می شد.

مجازات انتقال مال غیر چیست؟

ماده 8 «قانون راجع به انتقال مال غیره، مصوب سال 1308، اِشعار می دارد،

«کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد.»

هرگاه منظور از این ماده تعیین مجازات برای انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ای باشد که این انتقال را به وسیله سند رسمی انجام داده است، وجود آن در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی، سابق، که در آن مجازات جعل اسناد رسمی، مذکور در مواد 102 و 103، بیش از مجازات کلاهبرداری، مذکور در ماده 138، بود قابل توجیه به نظر می رسید.

لیکن، در حال حاضر، مجازات جعل اسناد رسمی، براساس مواد 532 و 533 «قانون تعزیرات»، مصوب سال 1375، کمتر از مجازات کلاهبرداری، مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاه می باشد. بنابراین، معقول نیست که کلاهبردار استفاده کننده از سند رسمی را کمتر از کلاهبردار عادی مجازات کنیم.

بدین ترتیب، و با توجه به به کار رفتن ویرگول پس از واژه «استاد» و قبل از کلمه «رسمی» در متن ماده 8 سابق الذکر، این برداشت تقویت می‏شود که قانونگذار قصد داشته است که برای کسانی غیر از طرفین معامله، یعنی آنها که به معامله رسمیت می بخشند (مثلا کارمندان ثبت، سردفتران و نظایر آنها) مجازات تعیین کند، که در این حالت نیز ماده 8 مذکور به وسیله ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310، تسخ شده است.

معرفی وکیل انتقال مال غیر در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی انتقال مال غیر را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی انتقال مال غیر، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: