حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل املاک در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل املاک در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص املاک

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص املاک ارائه شود. در ابتدا به املاک در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل املاک در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب املاک به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل املاک در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی املاک وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

ملک چیست؟

از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

1) مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛

۲) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری ترین وسائل زندگی است؛ ولی، چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود. احتمال دارد اشخاص بخشی ناچیز از هوا یا انرژی خورشیدی را به خود اختصاص دهند و تملک کنند، ولی این تملک که چهره ای از انتفاع از این نعمتهای خداداد و همگانی است، باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم از آنها نباشد ولی، بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می آید، لازم نیست که مال دارای مالک خاص باشد: چنانکه قانون مدنی فصل سوم از باب اول را اختصاص به بیان اقسام و احکام اموالی داده است که مالک خاص ندارد مانند آبهای مباح و زمین موات و شکار.

املاک در قانون

مالک نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را برای مدتی به تاخیر اندازد، یا امکان آن را به کلی از بین ببرد. برای مثال، اگر کسی حق شرب از آب انبار همسایه داشته باشد، مالک آب انبار حق ندارد، به این بهانه که پس از لوله کشی آب تصفیه شده نیازی به آب انبار ندارد، آن را به زیرزمین بدل کند، یا به بهانه تجدید ساختمان و بدون ضرورت، مدتی آن را در حال خرابی نگهدارد. چنانکه ماده ۱۰۶ قانون مدنی در این باره می گوید: «مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع با تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق»

با اینکه ماده ۱۰۶ به طور کامل تعهد مالک را در قبال اجرای حق ارتفاق بیان کرده است، ماده ۱۰۱ در مورد استفاده از آب، که در بسیاری از نقاط ایران اهمیت حیاتی دارد، اضافه می کند، «هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دائر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد، بنحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.»

اگر قرارداد ارتفاق اجرای آن را به محل معینی اختصاص نداده باشد، تعیین محل آن با مالک است و او می تواند، تا جایی که صدمه به حق ارتفاق نرسد، محل استفاده از آن را معین کند.

غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیر منقول دانسته اند، و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است. برای توجیه این نظر استدلال شده است: مال الاجاره مال غیرمنقول، چون دین و در ذمه است، ملحق به منقول محسوب می شود، و در غیر محکمه ای که ملک در حوزه آنست می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد، لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است.»

در قانون مدنی، یکی از مشترکات عمومی «طرق وشوارع عامه و کوچه هایی است که آخر آنها مسدود نیست». این گونه راهها، بر فرض هم که در زمینهای مالکان مجاور احداث شود، در حقیقت به عموم واگذار شده است و دیگر صاحبان آن املاک حق ندارند، به این استناد که زمین کوچه در اصل به ایشان تعلق داشته است، با توافق یکدیگر آن را از بین ببرند. پس، اگر قطعه زمین بزرگی به چند قطعه کوچکتر تقسیم و فروخته شود و مالک ناچار گردد که برای دستیابی به معبر عموم چند کوچه فرعی به راهروی عمومی بدهد، با احداث کوچه های محل رهگذر عمومی زمین آن به عموم واگذار شده است و مالک اصلی یا مالکان قطعه های فرعی هیچ حق اختصاصی در آنها ندارند و نیز نمی توانند کوچه ها را مسدود سازند یا به ملک خود ملحق سازند.

ولی در مورد کوچه هایی که آخر آنها مسدود است، چون استفاده از راه عبور مخصوص خانه های مجاور است، صاحبان این املاک می توانند با موافقت هم کوچه را به هر صورت که بخواهند در آورند، یا آن را بکلی جزو املاک خود کنند. به طریق اولی، اگر کوچه بن بست در ملک یک نفر احداث شده باشد، او حق دارد، هر گاه وجود کوچه را ضروری نداند، آن را از نو تصرف کند.

اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیتهای حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می توان تقسیم کردن .. به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر این گونه زمینها تحمیل کرده است. مواد ۹۵ و ۹۷ و ۱۰۹ به بعد).

حقوق ارتفاقی دسته بزرگی از حقوق عینی است، که اقسام گوناگون آن را بر حسب موضوع حق می توان از هم تشخیص داد. کثرت انواع حق ارتفاق موجب شده است که قانونگذار نتواند تعریف جامع و درستی از آن بکند: چنانکه ماده ۱۳ قانون مدنی در این باره به اجمال می گوید: «ارتفاق حق است برای شخصی در ملک دیگری»

این تعریف هیچ کمکی به شناختن حق ارتفاق و ماهیت آن نمی کند، زیرا شامل حقوق عینی دیگر نیز می شود: حق انتفاع یا حقی که مرتهن در رهن غیرمنقول بر وثیقه دارد، حقی است که شخصی در ملک دیگری دارد.

یکی از ویژگیهای حق ارتفاق این است که، وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی رود. پس، برای تمیز ارتفاق از سایر حقوق عینی اشاره به آن ضروری است.

معرفی وکیل املاک در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی املاک را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی املاک، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: