حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ارائه شود. در ابتدا به الزام به تنظیم سند رسمی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب الزام به تنظیم سند رسمی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی

در مورد اعتبار و میزان اعتبار قولنامه‏های معمول و متداول که اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی غالبا در بنگاه‏های معاملات ملکی یا نزد دلالان و واسطه ها می نویسند و امضاء می کنند نظرهای مختلفی ابراز شده است. بعضی آن را یک تعهد ابتدایی پنداشته و علاوه بر این‏که آن را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند، لازم الوفاء بهم نمی شمارند مگر این‏که ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. اینان برای تأیید نظر خود به بخشنامه شماره‏ی 6059/1 – 6/2/62 شورایعالی قضایی هم استناد می کنند، در آن بخشنامه چنین آمده است:

«آنچه صرفأ قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاهها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند.»

الزام به تنظیم سند رسمی در قانون

ماده‏ی 1289 قانونی مدتی می‏گوید: «نغیر از اسناد مذکوره در ماده‌ی 1287 سایر اسناد عادی است.» و ماده‌ی 1293 تصریح می‏کند. به اینکه: «هرگاه سند به وسیله‏ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاجیت تنظیم آن سند را نداشته و با رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد. سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.» مفهوم این ماده دلالت دارد بر این‏که اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

معرفی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: