حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل افساد فی الارض در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل افساد فی الارض در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص افساد فی الارض

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص افساد فی الارض ارائه شود. در ابتدا به افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان افساد فی الارض اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات افساد فی الارض اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل افساد فی الارض در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب افساد فی الارض به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل افساد فی الارض در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی افساد فی الارض وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

افساد فی الارض در قانون مجازات

صدق افساد در زمین متوقف بر دو امر است. یکی اینکه جرم انجام شده اخلال در صفت به خصوصی باشد که زمین دارد و آن عبارت از اخلال در محل استقرار و آرامش و تکامل انسان است نه اخلال در صفتی از صفات مربوط به انسان یا جامعه چون کفر ورزیدن و شرک به خدا” دیگر اینکه اخلال در خصوصیت یادشده ناشی از ظلم و تجاوز به دیگران باشد نه اینکه انسانها به اختیار و به میل خود مرتکب اعمالی شوند که موجب اخلال در زندگی و استقرارشان در زمین شود آنچه که ادعای اختصاص فساد به موارد ظلم و تجاوز را تقویت می کند این است که می بینیم در سایر آیات کریمه قرآن مجید نیز ترکیب “فساد فی الأرض” نه در مورد دیگر گناهان کبیره بلکه فقط در موارد تجاوز به مال و جان و امثال آن استعمال شده است.

به تعبیر دیگر هر جرم و گناهی افساد در زمین نیست هم چنان که هر محاربهای سعی در افساد در زمین به شمار نمی رود بلکه بر اساس سخن مفسران قرآن در این باره “اراده کردن افساد در زمین” مقید و مخصص محاربه بوده و اطلاق آن را مقید می نماید و جنگ کافران و محاربه ای را که به صورت بغی و خروج از اسلام و از اطاعت حاکم اسلامی باشد از مفهوم و مصداق محاربه مورد نظر آیه خارج می کند و به محاربه ای که به منظور ایجاد اسناد در زمین باشد تخصیص می دهد.

عنوان “محاربه” نیز اطلاق افساد در زمین را اگر به فرض اطلاقی داشته باشد مقید می کند و سایر انواع افساد در جامعه را خارج می سازد و معنا و مصادیق افساد در زمین را منحصر به فسادی می نماید که به وجه سلب امنیت و به صورت قتل و غارت و امثال آن باشد چرا که آن افسادی که با محاربه سنخیت و سازگاری داشته باشد فقط همین نوع افساد است. بدین ترتیب اجمالا ملاحظه می شود که:

هریک از دو قیدی که در آیه شریفه موصوف ذکر شده است اطلاق دیگری را مقید می سازد. به علاوه باید توجه داشت که تصور اختصاص داشتن معنای فساد به مواردی که تجاوز و قتل و غارت آشکار و مشهور و گسترده و شایع میان مردم باشد تصوری نادرست است، بلکه تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه ای باشد که موجب اخلال در امنیت محل شود مصداق فساد در زمین خواهد بود بلی در صدق عنوان “فساد در زمین شرط است که تجاوز جنبه شخصی نداشته باشد و متوجه شخصی معین و از روی دشمنی شخصی با او نباشد بلکه تجاوز متوجه همه ساکنان یک محل بوده گرچه فقط در مورد یک نفر عملی شده باشد و چنانچه مراد از شیوع یا آشکارا بودن تجاوز عمومیت داشتن آن بدین معنی باشد آری چنین عمومیتی در صدق “فساد در زمین معتبر است چرا که در غیر چنین حالتی اضافه فساد به زمین مناسبت ندارد، بدین اعتبار الزاما فساد باید به این معنا با جنبه عمومی همراه باشد و جنبه عمومی داشته باشد تا مصداق فساد در زمین واقع شود بدین ترتیب ملخص کلام اینکه جمله «ویسعون فی الارض فسادا» در آیه مستند جرم محاربه، به معنای یبغون و یطلبون و یستهدفون فی الارض فسادا می باشد یعنی کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار میدهند فساد در زمین را بر این اساس جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است، نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه. محاریه گاهی به منظور ایجاد فساد در زمین و گاهی برای خروج از سلطه اطاعت جاکم یا دفاع از مذهب و عقیده ای است.

چنان که محاربه باغیان و جنگ کافران به همین مقصود و نه برای ایجاد فساد در زمین” است. نتیجه آن که تعبیر ویسعون فی الارض فسادا» ظهور دارد در این که آیه به انگیزه و غایت و هدف محاربه نظر دارد. بنابراین آوردن تعبیر مذکور برای بیان حد و مرز و جهت محاربه است و اینکه محاربه مورد نظر آیه سلاح کشیدن با انگیزه ایجاد فساد در زمین می باشد و نه امر دیگر.

این برداشت از آیه با روایاتی که در تفسیر آیه آمده و با فهم فقها از آیه که موضوع حد مجازاتهای مذکور در آن را کشیدن سلاح به قصد ترسانیدن مردم و با انگیزه افساد در زمینه دانسته اند مطابقت دارد. واضح است که سلاح کشیدن از جمله نخست “یحاربون الله و انگیزه افساد از جمله دوم “ویسعون فی الارض فسادا” نتیجه می شود. ضمنا حاصل چنین برداشتی این است که هرکس به قصد ایجاد ارعاب در مردم و با انگیزه افساد در زمین سلاح بکشد ولی موفق نشود و نتواند فساد را در خارج محقق سازد مع هذا.

محارب است زیرا تحقق عینی افساد و عملی نبودن تجاوز و قتل و غارت در خارج برای محقق شدن موضوع و شمول حد محاربه شرط نیست بلکه نفس کشیدن سلاح به قصد ایجاد خوف “اخافه الناس” و با انگیزه حصول فساد “افساد فی الارض” در صورت حائز بودن توانایی نسبی برای این امر کافی است، شاید به همین دلیل و بر اساس همین برداشت از آیه شریفه است که تمامی فقهای مذاهب شیعه و سنی “نه عنوان مفسد فی بلکه عنوان محاربه به قصد افساد را موضوع این حد قرار داده اند.

مضافا این برداشت مبین اهمیت قید فساد و ضرورت مقیدنمودن تعریف محاربه به انگیزه افساد در زمین به منظور جامعیت آن از افراد و مانعیت آن از اغیار می باشد.

مجازات افساد فی الارض چیست؟

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در تعریف افساد فی الارض چنین می‌گوید:

«هرکس به‌ طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

معرفی وکیل افساد فی الارض در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی افساد فی الارض را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی افساد فی الارض، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: