حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل افتراء در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل افتراء در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص افتراء

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص افتراء ارائه شود. در ابتدا به افتراء در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان افتراء اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات افتراء اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل افتراء در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب افتراء به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل افتراء در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی افتراء وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

افتراء در قانون مجازات

منظور از واژه افترا در عنوان این فصل، مفهوم عام آن یعنی نسبت دادن رفتار خلاف واقع به دیگری است. اما ساختار جرایمی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند با یکدیگر متفاوت و لذا با ذکر شماره ماده قانونی و عنوان خاص قانونی یا حقوقی، جایگاه ویژه آنها نیز مشخص می شود. بعضی از جرایم دیگر که در این فصل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت در حکم جرم افترا محسوب می شوند. جرایم مورد بررسی عبارتند از: افترا (ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم) قذف (مواد ۲۴۵ لغایت ۲۶۱ ق.م.ا کتاب پنجم)، نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸ ق.م.ا کتاب پنجم)، افترای عملی (ماده ۶۹۹ ق.م.ا کتاب پنجم)، اشاعه فحشاء (تبصره ماده ۶۹۷ ق.م.ا کتاب پنجم)، افترا در قانون مواد مخدر، انتشار حکم قبل از قطعی شدن (تبصره ماده ۱۸۸ قانون آ.د.ک).

افترا موضوع ماده فوق در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی منسوخ و به موجب ماده ۲۶۹ جرم انگاری گردید: «هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا بوسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید».

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب ماده ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ ق.م.ع گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ ق.م.ا به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت و به طور صریح و ضمنی قوانین قبلی را نسخ نمود: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

مجازات افتراء چیست؟

قانونگذار قبل از تعیین مجازات با تصریح به جز در مواردی که موجب حد است» به طور ضمنی بر این نکته تاکید داشته است که اگر موضوع انتساب، زنا یا لواط باشد، عمل ارتکابی، قذف و مستوجب حد خواهد بود و تعزیر مرتکب به کلی منتفی است. مجازات مفتری یک ماه تا یکسال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد خواهد بود. جرم افترا جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید. دادگاه می تواند در مجازات مرتکب برابر مقررات قانونی تخفیف دهد.

معرفی وکیل افتراء در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی افتراء را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی افتراء، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: