حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل اشاعه اکاذیب در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل اشاعه اکاذیب در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص اشاعه اکاذیب

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص اشاعه اکاذیب ارائه شود. در ابتدا به اشاعه اکاذیب در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان اشاعه اکاذیب اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات اشاعه اکاذیب اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل اشاعه اکاذیب در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب اشاعه اکاذیب به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل اشاعه اکاذیب در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی اشاعه اکاذیب وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

اشاعه اکاذیب در قانون مجازات

عناوین اشاعه اکاذیب یا نشر اکاذیب که برگرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه این ماده است، در آثار حقوقی و آراء قضایی مورد استفاده قرار می گیرند. این جرم در قانون مجازات عمومی به صورت بند ب ماده ۲۶۹ مکرر با اندکی تغییر مطرح بود.

به موجب ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم): «هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه با مراسلات با عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریح یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به شیر وارد شود و با نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

همان گونه که از متن مشخص است، این ماده متضمن دو مصداق مجرمانه است که عبارتند از اظهار اکاذیب و انتساب أعمال خلاف حقیقت به دیگران که به طور مستقل بررسی می شود.

جرم اظهار اکاذیب

متن جرم مذکور در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا (کتاب پنجم) با عنوان اظهار اکاذیب به شرح ذیل است: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش با توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید…. اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

مجازات اشاعه اکاذیب چیست؟

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸: «… علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».

مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است.

نخست، اعاده حیثیت، که در مفهوم خاص پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود. اما در این ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار، اعاده حیثیت بزه دیده است. بنابر این، دادگاه در صورت امکان ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب و یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را در جهت بازگرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم علیه است.

دوم، حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه.

جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید (مواد۱۰۴ و ۱۰۰ ق.م.ا.)

معرفی وکیل اشاعه اکاذیب در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی اشاعه اکاذیب را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی اشاعه اکاذیب، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: