حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل استرداد جهیزیه در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل استرداد جهیزیه در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص استرداد جهیزیه

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص استرداد جهیزیه ارائه شود. در ابتدا به استرداد جهیزیه در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل استرداد جهیزیه در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب استرداد جهیزیه به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل استرداد جهیزیه در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی استرداد جهیزیه وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

استرداد جهیزیه چیست؟

یکی از حقوق مسلم زوجه جهیزیه ای است که طبق رسوم ملی ما ایرانیان زوجه از منزل پدر به منزل شوهر می آورد و در صورت انحلال رابطه زوجیت باید به وی مسترد گردد.

مشکلی که در این خصوص بروز می کند، مسئله اثبات مصادیق جهیزیه در بین اموال مختلف موجود در زندگی خانوادگی است.

برای پرهیز از این مشکل معمولا در هنگام عروسی سیاهه ای از این اموال تهیه و به امضای زوج می رسد، لذا در هنگام استرداد نیز سیاهه را مبنا قرار داده هر چه از آنها موجود است و بدون تقصیر زوج تلف نشده، به زوجه مسترد می گردد.

بدیهی است چنانچه برخی از آنها با تعدی و یا تفریط زوج تلف شده باشد، ضامن استرداد آنها است.

در صورتی که بین زوجین در تعلق مال به خصوصی اختلاف شود، اماره ید ملاک قرار گرفته و اموال تحت تصرف زوج به زوج، و اموال در تصرف زوجه ملک اختصاصی زوجه تلقی می گردد؛ زیرا تصرف وفق ماده ۳5 اماره مالکیت است، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اموالی نیز که بر حسب طبیعت مال یا حکم عرف، مخصوص زوج است (مثل ماشین اصلاح مردانه به زوج و آنچه به حسب غرف یا طبیعت مال مخصوص زوجه است (مثل وسائل آرایشی و زیورآلات زنانه به زوجه مسترد می گردد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

اما در مورد أموالی که دلیل خاصی بر تعلق به یکی از زوجین نیست و مورد استفاده هر دو قرار می گیرد، آنها را باید ملک مشترک زوجین بدانیم؛ زیرا قانون مدنی در خصوص تقسیم این اموال حکمی ندارد.

این امر مانع از این نمی شود که قاضی، سایر امارات را مد نظر قرار ندهد مثلا زنی که تازه عروسی نموده و بنا به حکم عرف کل جهیزیه اش را نیز از منزل پدرش آورده، آمارهای بر اختصاص کل اموال به وی وجود دارد، یا زنی که سالیان دراز از ازدواجش گذشته و جهیزیه اش به کلی مستهلک شده و در این مدت درآمدی نیز نداشته، اماره قوی بر تعلق کلیه اموال به شوهر وجود دارد. نتیجه اینکه آمارات غرفی دال بر اختصاص یا اشتراک در مقام تشخیص مالکیت اموال موجود در زندگی مشترک، بهترین دلیل اثبات مالکیت می باشند.

استرداد جهیزیه در قانون

جهیزیه در اصطلاح عبارت است از مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می برد و علاوه بر استفاده ی خود، به شوهر نیز اباحه‌ی انتفاع یا تصرف از آن را می دهد.

بردن جهیزیه توسط زن به خانه ی زندگی مشترک با مرد، از جمله وظایف قانونی او نیست و در صورتی که با خود جهیزیه به همراه داشته باشد به نوعی لطف به همسر است، چرا که از نظر قانون گذار تهیهی وسایل و تجهیزات زندگی مشترک تکلیف و وظیفه ی شوهر می باشد.

جهیزیه ممکن است هر نوع اموال و دارایی باشد ولی معمولا در بسیاری از خانواده های ایرانی، رسم است که زن به هنگام شوهر کردن، بسته به توان مالی خانواده ی پدری، مقداری وسایل و تجهیزات مورد نیاز زندگی مشترک اعم از لوازم آشپزخانه و دیگر لوازم را با خود به خانه ی شوهر می برد که با یکدیگر از آن‌ها استفاده کنند ولی مالک آن‌ها زن است و بودن آن‌ها در خانه ی شوهر به جز اباحه‌ی تصرف، حقی را برای او ایجاد نمی کند، پس زن می تواند هر گاه بخواهد آن ها را به مکان دیگری منتقل نماید. در ماده ی 35 ق.م آمده است:

«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.»

در زمانی که اختلاف پیش آید که وسایل و تجهیزات موجود در محل زندگی مشترک، به زن تعلق دارد یا مرد، دادگاه در هر مورد با توجه به دلایل، قراین و امارات و توجه به مدت زمان سپری شده از زمان ازدواج و میزان فرسودگی اموال مذکور، رای مقتضی را صادر می نماید.

اما در صورتی که هیچ قرینه ای در کار نباشد باید از مفاد ماده‌ی 63 ق.ا.ا.م استفاده نمود، طبق این ماده:

«از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آن چه معمولا و عادتا مورد استفاده ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آن چه مورد استفاده ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.»

هم چنین در اختلاف میان زن و شوهر در خصوص مسئولیت مدنی شوهر در مورد جهیزیه، به نظر می رسد باید مورد را مشمول مقررات حق انتفاع به ویژه مواد 48 به بعد ق.م دانست.

معرفی وکیل استرداد جهیزیه در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی استرداد جهیزیه را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی استرداد جهیزیه، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: