حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ازدواج موقت در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ازدواج موقت در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ازدواج موقت

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ازدواج موقت ارائه شود. در ابتدا به ازدواج موقت در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل ازدواج موقت در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب ازدواج موقت به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ازدواج موقت در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ازدواج موقت وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

ازدواج موقت چیست؟

در فقه شیعه، به خلاف سایر مذاهب و به خصوص مسیحیت، دوام و استمرار : از عناصر اصلی عقد ازدواج نیست و لذا عقد ازدواج می تواند برای مدتی معین منعقد گردد، تأسیس حقوقی ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده ولی بعدها با منع صریح و عمر خلیفه دوم ممنوع گردید؛ اما شیعه بر تداوم مشروعیت این نهاد پای فشرد و اکنون یکی از اختصاصات مذهب شیعه دوازده امامی شمرده می شود که شاید در نوع خود در در سراسر جهان بی نظیر باشد.

اهل سنت می گویند عمر به اعتبار ولایتش بر مسلمین، حق و برداشتن این حکم الهی را داشته است. به هر حال، از زمان این خلیفه که بر سر منبر صریحا این تأسیس را نهی کرد و بر آن مجازات معین نمود، اهل سنت آن را جایز را نمی دانند.

شیعه معتقد است عمر، حق تشریع نداشته و بنابراین، نهی او را نوعی اجتهاد را در مقابل نص یا نوعی نهی سیاسی که بنا به مصالح مسلمین در آن زمان صورت گرفته، تلقی نمود، زیرا از نظر شیعه جواز ازدواج موقت بنا به حکم آیه قرآن است و معتقد این است اجتهاد عمر نمی تواند حکم منصوص قرآن و سنت مسلم را تغییر دهد.

البته، شیعه و با استناد به روایاتی بر فضیلت ازدواج موقت مطلب بسیار گفته اند ولی به نظر می رسد این روایات قبل از این که مدلول واقعی شان مراد باشد، در مخالفت با اهل سنت بیان شده باشد و الا فضیلت حکم اولی که ازدواج دایم است، هرگز نمی تواند بر ازدواج موقت مرجوح باشد.

به خصوص ازدواج موقت در موردی که فرد با داشتن زوجه دائمی مستغنی از آن شده، مکروه دانسته شده است. به علاوه، این تأسیس فقط بر کسی حلال است که آن را به درستی بشناسد.

در ماده ۲۰ (ق.ح.خ. جدید) نیز مأموریت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی دانسته نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار داده است. در مورد ماهیت حقوقی این نوع عقد، بین فقها اختلاف شده است. برخی آن را ماهیتا نوعی عقد اجاره (اشخاص) می دانند و مستند آنها همان آیه قرآنی است.

زیرا در آیه، برای مهر چئین زنانی عبارت اجر آمده است. مثلا در این رابطه انصاری معتقد است اساسأ ازدواج موقت حقیقت جداگانه ای نسبت به ازدواج دایم دارد.

به هر حال، بر خلاف این . عده، مشهور فقها از چنین عقدی تعبیر به ازدواج نموده اند و حق نیز همین است چون قدر مشترک بین ازدواج دائم و موقت، همان رابطه زوجیت است.

ازدواج موقت در قانون

شرایط ازدواج موقت

ازدواج منقطع ویژگی های منحصر به فردی نسبت به عقد ازدواج دائم دارد تا جایی که بعضی از فقها آن را ماهیتا به کلی متفاوت با عقد ازدواج دائم دانسته اند؛ اما این شرایط موجب تغییر ماهیت این عقد نشده و به هر حال، این عمل حقوقی نیز نوعی ازدواج محسوب می گردد که ویژگی های آن را ذیلا بیان می داریم.

 صیغه در ازدواج موقت

صیغه، در ازدواج موقت، خصوصیتی ندارد. بلکه به خلاف ازدواج دائم، به دنبال صیغه ایجاب، باید مهلت نیز ذکر گردد. واژه ای که برای صیغه عقد ازدواج موقت به خصوص دلالت بر این نوع ازدواج می کند، صیغه «متعت» می باشد که تفصیل آن در بحث صیغه در عقد ازدواج گذشت. در اینکه آیا صیغه حتما باید در ضمن عقد به زبان جاری شود یا رضایت باطنی (معاطات) برای تحقق آن کفایت می کند، بین علما اختلاف شده است. نظر مشهور این است که معاطات و یا تحلیل، در ازدواج راه ندارد و صحت چنین عقدی منوط به ذکر صیغه می باشد. همان طوری که در شرح ماده 1062 (ق.م.) گذشت. به هر حال، این صیغه باید به صورت یکی از صیغه هایی باشد که صریحه دلالت بر عقد ازدواج نمایند. از این رو، با الفاظی نظیر اجاره، تملیک، هبه و مثل آنها، عقد منقطع منعقد نمی گردد.

مهر در ازدواج موقت

به خلاف ازدواج دائم، مهر در عقد منقطع حالت رکنیت دارد. به این معنا که اگر به هر دلیل باطل باشد (مثل این که قابل تملک نبوده یا مجهول باشد)، یا تعیین نگردد، موجب بطلان عقد می گردد (ماده ۱۰۹۵ ق.م.). دلیل سرایت بطلان مهر به عقد در عقد موقت، این است که در این نوع عقد، جنبه معاوضی آن بیشتر مد نظر قانونگذار بوده است.

به هر حال، اگر مرد قبل از نزدیکی، مدت را ببخشد، نصف مهر را باید بپردازد، ولی استقرار کل مهر بر عهده زوج، مشروط به تمکین زوجه در طول مدت می باشد. لذا اگر ووجه مثلا نسبت به نصف مدت ناشزه شود، زوج می تواند نصف مهررا به وی ندهد.

برخی از علما معتقد شده اند در صورتی که الزام به تمکین زوجه مقدور نباشد، به نسبت زمان نشوز از مهر وی کسر گذاشته می شود. اگر قبل از نزدیکی معلوم گردد عقد باطل بوده است، زن مستحق چیزی نیست و عقد منفسخ می گردد؛ ولی اگر بطلان عقد بعد از نردیکی کشف شود، زن مستحق مهر المثل ازدواج منقطع خواهد بود.

مدت در ضمن عقد ازدواج موقت

ذکر مدت، در عقد ازدواج موقت شرط می باشد. بنابراین، اگر مدت مجهول گذاشته شود، عقد باطل است. در همین راستا ماده ۱۰۷6 (ق.م.) مقرر می دارد مدت در نکاح منقطع باید کاملا معین شود». این مدت می تواند خیلی کوتاه و یا طولانی باشد. ولی آنچه مهم است، تعیین این مدت باید بر اساس «زمان» باشد که بیم کم و زیاد شدن در آن راه نیابد. مثلا مدت یک سال، یک ماه، یک روز و یا حتی یک ساعت را می توان به عنوان مهلت چنین عقدی قرار داد. بر همین مبنا، نمی توان مدت عقد را به تعداد دفعات نزدیکی مشروط نمود، ولی می توان طول مدت را مثلا سه روز قرارداد و شرط نمود که در طول این مدت دو بار نزدیکی صورت گیرد. نمی توان مدت را مثلا پایان تحصیلات دانشگاهی معین نمود، زیرا معلوم نیست این مدت حقدر طول خواهد کشید.

همچنین اگر شرط شود مدت عقد تا زمانی باشد که شوهر بتواند آپارتمانی اجاره نماید و یا منزلی بخرد یا تا هر وقت که پدرش منزلش را نفروشد و بتوانند در آن ساکن شوند، چنین شروطی مخل به عقد منقطع بوده و آن را باطل می سازد. برخی از فقها مهر را در عقد منقطع به منزله دستمزد در عقد اجاره اشخاص تلقی کرده اند که البته گویا مستند آن روایاتی است که وارد شده است. این امر نشان می دهد که جنبه معاوضی در این عقد واضح تر از نکاح دائم است. نتیجه اینکه هر گونه اختلالی نسبت به مدت در این عقد به مانند عقد اجاره موجب بطلان خواهد بود (ماده ۱۰۷۵ق.م.).

مدت را نمی توان منفصل از عقد قرارداد؛ مثلا مرد نمی تواند به زوجه بگوید شما را از اول ماه آینده به مدت یک ماه صیغه موقت نمودم. ازدواج منقطع در این مورد از احکام اجاره تبعیت نمی نماید. البته، نجفی و انصاری انفصال مدت را از عقد بعید نشمرده اند.

وفق نظر انصاری، حتی می توان زنی که در قید زوجیت دیگری است برای مدتی پس از انقضای ازدواج سابق وی به عقد منقطع درآورد. به هر حال، اگر قائل به عدم امکان شویم (که نظر مشهور و ما نیز چنین است، اگر زمان شروع عقد مطلق گذاشته شود، اثرش از زمان انعقاد عقد خواهد بود. اگر مدت در عقد منقطع ذکر نشود، نظر مشهور با استناد به دو روایت آبان ابن تغلب و عبدالله ابن بکیرا این است که در چنین موردی عقد موقت تبدیل به دائم خواهد شد.

ولی انصاری معتقد است از آنجاکه مدت، رکن عقد منقطع است اگر به نحوی در عقد ذکر نگردد، عقد باطل می گردد؛ زیرا شرط عقد منقطع، حاصل نشده و غیر از عقد منقطع نیز مقصود طرفین نبوده است (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع). وی معتقد است همانطور که در عقد بیع اگر عوض مذکور نگردد، ماهیت عقد تبدیل به همه نمی شود، در عقد موقت نیز اگر مهلت ذکر نشود، عقد موقت به دائم تبدیل نمی گردد ، زیرا در عقد موقت ذکر مدت از ارکان عقد است.

عده ای نیز معتقدند اگر ایجاب و قبول به لفظ تزویج و نکاح باشد، عقد تبدیل به دائم می شود، ولی اگر با لفظ تمتع باشد، عقد باطل است. گروهی هم گویند اگر عدم مدت از روی فراموشی باشد، عقد باطل است، ولی اگر عمدی باشد، تبدیل به دایم می شود. در هر حال، هرچند قول به بطلان عقد بیشتر با قواعد عمومی قراردادها منطبق است، ولی با توجه به دو روایت فوق، باید با نظر مشهور فقها هم عقیده شد و گفت در صورت عدم ذکر مدت، عقد منقطع به عقد دائم تبدیل می شود.

به علاوه، قدر مشترکی بین ازدواج دایم و منقطع وجود دارد که همان رابطه زوجیت» است؛ لذا عقد در قدر متیقن واقع شده پای بطلان به میان کشیده نمی شود. حال اگر یک نوع آن بنا به دلالت لفظ قابل اطلاق نباشد، بر نوع دیگر آن که ازدواج دایم باشد، بار می شود.

ملاک تشخیص انقطاع عقد یا دوام آن در ازدواج، نظر دادگاه است؛ ولی اگر مدت فقد انقطاعی ذکر شود، حتی اگر این مدت طولانی باشد، موجب تبدیل آن به عقد دائم نخواهد شد. البته، به نظر می رسد در این صورت زوجه با استناد به دو ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰(ق.م.) به خصوص در موردی که شرط پرداخت نفقه در ضمن عقد نشده باشد، بتواند مورد را از موارد عسر و حرج بداند و از دادگاه وفق مادتین فوق الذکر درخواست الزام زوج به بذل مدت نماید.

در موردی که تردید در نوع عقد از جهت انقطاع و با دوام می شود، عده ای مثل خمینی معتقدند اصل بر دوام عقد است. یعنی تا زمانی که محرز نگردد، عقد ازدواج به صورت موقت منعقد شده، حکم به دوام ازدواج می گردد.

لذا در مقام تراقع نزد قاضی، قول کسی که مدعی دوام است، مقدم می گردد. مقدم داشتن قول مدعی دوام ازدواج مقتضی این است که اگر مدعی موقت بودن نتوانست ادعای خودرا ثابت کند، حکم به دوام عقد شود. اما خویی معتقدند اصل بر انقطاع است، زیرا مدت بیشتر، قید اضافه است و در دوران امر بین اقل و اکثر، باید به استناد اصل عدم زیاده . قول به اقل را مرجح دانست و ازدواج موقت را ترجیح داد و بار اثبات ادعا را بر عهده مدعی دوام گذاشت.

اثر انقضا و بذل مدت

مهلت دار بودن عقد ازدواج موقت به این معنی است که با سپری شدن مدت، رابطه زوجیت بدون نیاز به هیچ عمل حقوقی دیگر با مراجعه به دادگاه منحل شده و پایان می پذیرد. اما با توجه به اینکه منتفع از مهلت در عقد منقطع زوج می باشد قانونگذار به زوج حق داده با یک عمل حقوقی یک طرفه در قالب «بذل مدت» نیز بتواند رابطه زوجیت را اختتام بخشد. یعنی متعهدله (که شوهر باشد می تواند از حقوق خود گذشت نماید. این عمل حقوقی معادل طلاق در ازدواج دائم است. اما سؤال قابل طرح این است که آیا برای بذل مدت در ازدواج موقت نیاز به دو شاهد عادل مرد وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه اظهار نظر صریحی در کتب فقهی در این مورد دیده نشده، بهتر آن است که بذل مدت را در نکاح منقطع تشریفاتی ندانیم.

معرفی وکیل ازدواج موقت در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ازدواج موقت را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ازدواج موقت، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: