حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ازدواج مجدد در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ازدواج مجدد در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ازدواج مجدد

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ازدواج مجدد ارائه شود. در ابتدا به ازدواج مجدد در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل ازدواج مجدد در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب ازدواج مجدد به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ازدواج مجدد در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ازدواج مجدد وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

اجازه ازدواج مجدد در قانون

موضوع بند 3 ماده‌ی 16 ق.ح.خ 1353:

‌ماده 16 – مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1 – رضایت همسر اول.
2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
3 – عدم تمکین زن از شوهر.
4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
8 – عقیم بودن زن.
9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ازدواج مجدد علی رغم وکالت در طلاقی که زوجه به شرط ازدواج مجدد شوهر گرفته

پیش از این در بند سوم گفتار اول مبحث اول همین فصل، نمایندگی در طلاق را بررسی کردیم، بنابراین از دوباره گویی پرهیز می شود. ماده ی 1119 ق.م: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.» در این باره سوال این جاست که هر گاه مردی با استناد به حکم دادگاه در مورد عدم تمکین زن، موضوع بند 3 ماده‌ی 16 ق.ح.خ 1353، اجازه‌ی ازدواج دوباره را از دادگاه بگیرد، آیا زن می تواند با وکالت در طلاقی که به شرط ازدواج مجدد شوهر گرفته، از دادگاه درخواست طلاق نماید؟

بر اساس رای وحدت رویه شماره‌ی 716 دیوان عالی کشور به تاریخ 20/7/1389: «نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیای دادگاهها لازم الاتباع است.»

معرفی وکیل ازدواج مجدد در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ازدواج مجدد را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ازدواج مجدد، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: