حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل اثبات عسر و حرج در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل اثبات عسر و حرج در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص اثبات عسر و حرج

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص اثبات عسر و حرج ارائه شود. در ابتدا به اثبات عسر و حرج در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل اثبات عسر و حرج در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب اثبات عسر و حرج به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل اثبات عسر و حرج در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی اثبات عسر و حرج وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

اثبات عسر و حرج چیست؟

در فقه گفته شده اصولا هر حکم اولی اسلام می تواند با پیش آمد مسائلی از قبیل عسر و حرج و اضطرار و اکراه به حکم ثانوی تبدیل گردد. احکام اسلام در دل خود مقید و محدود می باشند و در داخل محدوده فوق، عنوان حکم اولی را پیدا کرده و در خارج از آن محدوده، عنوان حکم ثانوی دارند. یعنی اگر عنوان حکم اولی وجوب باشد، در خارج از آن محدوده، می تواند عنوان عدم وجوب را پیدا کند و یا کاملا به ضد خود (یعنی حرمت) مبدل گردد. این موارد عبارتند از عسروحرج، اکراه، إضطرار، اجبار و … و اخیرا با تأسیس نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند عنوان مصلحت را نیز به موارد مرز حکم اولیه اضافه نمایند.

هرچند عنوان مصلحت در ماده ۱۱۳۷(ق.م.) در امر طلاق زن مولی علیه توسط ولی دیده می شود اما آنچه که اساسا می تواند منجر به طلاق زوجه بدون رضایت زوج شود، صدق عنوان خسروخرج است که در ماده ۱۱۳۰(ق.م.) مد نظر قانونگذار واقع گردیده است.

قاعده لاحرج یکی از قواعدی است که در موارد گوناگون مورد توجه قانونگذار اسلام واقع شده است، اما در مورد طلاق به عنوان قاعده کلی بعد از پیروزی انقلاب وارد و در ماده ۱۱۳۰ متجلی گردید. عسر و حرج یعنی سختی و مشقت شدید، فشار و دشواری که نوعا تحمل آن در شرایط مساوی از انسانهای مشابه ممکن نباشد.

تبصره ماده واحده ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت، گستروکرج را «به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد» تعریف نموده است. به هر حال، این قاعده در مقام رفع احکام طاقت فرسا و مشکل ساز بر سر راه مکلف است.

از مصادیق این قاعده، استیصال زوجه از ادامه زندگی زناشویی است. یعنی ادامه زندگی زناشویی به حدی برای وی مشقت بار شود که نوع زنان در چنین شرایطی نتوانند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند و زوج نیز حاضر به طلاق نباشد.

اثبات عسر و حرج در قانون

بنا به نص پاراگراف دوم بند پنج تبصره ذیل ماده ۱۱۳۰ موارد مندرج در شقوق یک تا پنچ آن تمثیلی می باشند؛ لذا ممکن است مصداق های دیگری از عسروحرج وجود داشته باشد که در قانون بدان اشاره نشده است. ما در دنباله به چند مصداق عرفی دیگر اشاره می نماییم.

عدم انجام تکالیف قانونی شوهر در قبال زوجه

هرچند در فقه اسلام، عدم رعایت حقوق زوجه در امور جنسی(مثل حق قسم و حق نزدیکی حداقل هر چهار ماه یکبار) از مصادیق خسروحرج شناخته نشده است ولی به نظر می رسد بهترین عنوان برای طلاق در این موارد برای زوجه، استناد به همین عنوان عسر و حرج باشد. در ماده ۱۱۳۰ سابق (قبل از اصلاحات سال ۱۳6۰) یکی از موارد عسروحرج، عدم رعایت سایر حقوق واجبه زن بود که تفسیر حقوقدانان از این عبارت، همان نزدیکی جنسی بود. این عبارت در حالی در قانون جدید، حذف شده که در فقه می تواند یکی از موارد عسر و حرج باشد.

معمولا زنها به دلیل مأخوذ به حیا بودن حرف دل خود را مستقیما در قالب دادخواست منجز مطرح نمی نمایند و دلایل دیگری مثل عدم پرداخت نفقه و یا سوء رفتار را مستمستک دعوای عسروحرج خود قرار می دهند. قاضی باید توجه داشته باشد و از الفاظ کنایی زوجه متوجه حقیقت امر بشود و نباید به دلیل منجز نبودن، خواسته وی را رد نماید.

در قانون جدید حمایت خانواده برای پاسخ به این مشکل دو راهکار پیش بینی شده: نخست لزوم مراجعه زوجین در بدو طرح مشکل خانودگی، به مراکز مشاوره است که الزاما باید در کنار هر دادگاه خانواده وجود داشته باشد و دوم وجود مشاور قضایی زن است که لزوما یکی از ارکان دادگاههای خانوده بوده و نظر وی باید استماع شده بدون دلیل موجه مردود تلقی نشود.

سوء معاشرت

هرچند ماده ۱۱۳۰(ق.م.) با تعیین برخی مصادیق از موارد صلاحیت ویژه قاضی در تشخیص مصادیق عسروحرج کاسته است، ولی در تعیین سایر مصداق های آن به خصوص در امر سوء معاشرت، دست قاضی هنوز باز است. بنابراین، چنانچه معاشرت با زوج، زوجه را به انجام کارهای خلاف اخلاق ترغیب نماید، می توان مورد را از مصادیق سوء معاشرت دانست.

عقیم بودن زوج

با توجه به اینکه ارضای حس مادری برای یک زن، از عمیق ترین کشش هایی است که در نهاد انسان وجود دارد، عدم ارضای این میل می تواند علت مهمی برای پیدایش مشکلات عدیده خانوادگی باشد.

این است که قانونگذار، بارورنبودن زوج را یکی از مصادیق عسروحرج دانسته است. البته، همان طور که در مورد محکومیت گفته شد، معمولا یکی از شروط پیش نوشته قباله های ازدواج، شرط وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن زوج است. اقدام زوجه برای انحلال رابطه زناشویی از طریق طلاق به وکالت از شوهر، شرعی ترین شیوه است.

اختیار همسر دیگر توسط زوج

یکی از حقوق مرد در قانون ما حق برخورداری از بیش از یک زن است. اما اعمال این حق مشروط به رعایت عدالت بین زنان شده است. در متن مصوب مجلس شورای اسلامی این مورد به عنوان یکی از مصادیق خسروحرج به این شرح آمده بود «اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت»، اما در مجمع تشخیص، متن مصوب مجلس به کلی حذف گردید ولی به نظر می رسد این مورد بتواند یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد.

عجیب است با وجود اینکه قانونگذار این اختیار را به مردان داده، هیچ زنی در فرهنگ ما تعدد ژوجات شوهر خود را برنمی تابد و البته با تحقیقی که انجام گرفت، مسلم شد که حداقل ۸۰ درصد موارد دیگر درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج توسط زنان، حول محور ارتباط شوهر با زن دیگر اعم از مشروع یا غیر مشروع می چرخد، یعنی اصل ارتباط را موجبی برای خسروخرج می دانند، چه برسد به عدم رعایت عدالت بین زنان. به هر حال، به نظر می رسد تجدیدفراش زوج، فقط در صورتی که مانع اجرای عدالت مداوم بین ژوجات شود، زن را مختار به طرح دعوی بر مبنای عسروحرج می سازد. تجدیدفراش می تواند اعم از دایم و یا موقت باشد رویه عملی دادگاهها نیز تفاوتی در این امر در مورد تمسک به شرط وکالت در طلاق قائل نمی شوند.

بنابراین، چنانچه زوج همسر موقت اختیار نموده بین آنها رعایت عدالت ننماید، مجوزی به آن برای درخواست طلاق قضایی خواهد داد، اما همانطور که بیان شد در اینجا منظور رعایت عدالت در امور مالی و حق قسم است و الا از نظر محبت قلبی و عاطفی، شرط عدالت وجود ندارد و اصولا رعایت عدالت از نظر محبت قلبی تابع اراده شوهر نیست.

در این رابطه باید اشاره نمود که اگر زوج به دنبال نشوز زوجه و متعاقب حکم دادگاه دایر بر تجویز ازدواج مجدد مبادرت به تجدید فراش نمود، زن نمی تواند مستند به این عنوان امر را موجبی برای سرو خرج بداند؛ همانطور که استناد به شرط درضمن عقد معمولا شرط دوازدهم از شرایط در ضمن عقد) برای وکالت در طلاق نیز خالی از اشکال نیست هر چند اطلاق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده این حق را به زن داده باشد. نباید تخطی از وظایف زناشویی موجب ایجاد حق برای زوجه باشد.

در مورد استفاده از شرط ۱۲ از شرایط ضمن عقد رأی وحدت رویه شماره 716- 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف قضیه را روشن نمود و به صراحت اعلام نمود «نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ (ق.م.) تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است.

بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ (ق.م.) ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست».

عدم امکان منع شوهر از اشتغال به امر منافی مصالح خانوادگی

یکی از مصادیق تمثیلی مصوب مجلس شورای اسلامی، عدم امکان منع شوهر به رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه بود ولی این عنوان نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد و طبعا به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج می تواند مد نظر دادگاه باشد.

قبلا ذکر شد که زوجه نیز می تواند شوهر خود را از اشتغال به کاری که آن را منافی حیثیات خود با خانواده میداند منع نماید و دادگاه نیز در صورتی که امر را موجب اختلال در امر معیشت خانواده نبیند، شوهر را ملزم به ترک شغل می نماید.

در آنجا ضمانت اجرایی مؤثر دیگری پیش بینی نشده بود، اما استناد به سروحرج و طرح طلاق قضایی به دلیل عدم امکان الزام شوهر در اجرای دستور دادگاه، دایر بر ترک شغل منافی با حیثیات، ضمانت اجرایی موثرتری برای الزام شوهر به رعایت دستور دادگاه است.

بار اثبات دلیل در دعوای عسروحرج

یکی از عمده مشکلاتی که در دعوای طلاق به واسطه سروحرج بروز می کند، مسأله اثبات عسروحج است. بدیهی است اثبات این امر مثل سایر دعاوی، به عهده مدعی آن یعنی زوجه است. اما اثبات عسر و حرج به خصوص در مواردی که در قانون اشاره نشده اند، بسیار مشکل است و معمولا خود قاضی باید در مواجهه حضوری با زوجه به وصول زن به مرز عسروحرج علم یابد.

اثبات مصادیقی از عسر و حرج که پای در امر عدمی دارند، مثل عدم پرداخت نفقه، بار اثبات، به عهده زوج است، زیرا اصل عدم مقتضی این است که بگوییم کسی که مدعی یک امر وجودی است بار اثبات بر عهده اوست. لذا مدعی پرداخت نفقه یا ایفای تکالیف شرعیه باید ادعای خود را ثابت نماید.

یکی از قراین دال بر وصول زن به مرز عسروحرج، بذل مهریه است. خواهیم گفت که یکی از اقسام طلاق، طلاق خلع می باشد که زن در ازای بخشش مالی به شوهر، رضایت اورا برای طلاق به دست می آورد.

حال سؤال این است که اگر زوجه حاضر شود مهریه خود را ببخشد ولی زوج، حاضر به طلاق نشود و مبلغی بیش از مهریه را مطالبه کند که پرداخت آن در توان زوجه نباشد، آیا می توان طلاق وی را بر مبنای عسروحرج، موجه دانست؟ هرچند در رویه قضایی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر وجود دارد، ولی به نظر می رسد در جایی که مهریه رقم بالایی از نظر ارزش داشته باشد و زوجه نیز از نظر مالی توان چندانی نداشته باشد، بتوان بذل مهریه را دلیل وصول زن به مرز خسروحرج دانست: در سایر موارد که زن از نظر ملائت اقتصادی احتیاجی به مهریه ندارد و شبهاتی مبنی بر فریفته شدن و اغوای وی توسط مردان دیگر وجود دارد، بذل مهریه، دلیل وصول به مرز عسر و حرج برای مشروعیت طلاق قضایی نیست.

تعارض دو عسروحرج

قانون گذار، مورد تعارض دو عسروخرج را مطرح ننموده است، اما به نظر می رسد در صورتی که عسر و حرج زن با سروحرج مرد در تعارض قرار گیرد، عسروحرج مرد مقدم است؛ زیرا اساسا طلاق بنا به خواسته مرد صورت می پذیرد و عسر و حرج زن، حکم استثنایی و خلاف قاعده است. بنابراین، چنانچه طلاق زوجه، وضعیت روحی مرد را دچار اختلالات جدی نماید، به نظر می رسد نتوان به واسطه عسر و حرج زن، مجوزی برای طلاق قضایی وی پیدا نمود.

دادخواست طلاق از طرف زوجه

خواهان: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل و نشانی کامل زوجه

خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل و نشانی کامل زوج

خواسته: تقاضای الزام زوج به طلاق اینجانب ویا صدور حکم طلاق توسط دادگاه

دلایل: عقدنامه پیوست

ریاست محترم دادگاه خانواده

احتراما به استحضار می رساند اینجانب … طى عقدنامه پیوست بتاریخ …. به عقد دائم آقای…. (خوانده) در آمده ام ولی خوانده از پرداخت نفقه خودداری می نماید و بعلاوه سوء رفتار شدیدی با من دارد بگونه ای که زندگی مشترک را برایم غیر قابل تحمل نموده و این امر مستلزم عسر و حرج برای من است. پرونده ای تحت کلاسه. … نیز در خصوص ایراد ضرب و جرح و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید همین مطلب است، لذا تقاضای صدور حکم طلاق (با بخشش تمام مهریه / با بخشش مبلغ … از مهریه بدون بخشش مهریه را مستند به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست.

امضای خواهان

معرفی وکیل اثبات عسر و حرج در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی اثبات عسر و حرج را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی اثبات عسر و حرج، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: