حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ابطال معامله در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ابطال معامله در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ابطال معامله

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ابطال معامله ارائه شود. در ابتدا به ابطال معامله در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل ابطال معامله در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب ابطال معامله به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ابطال معامله در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ابطال معامله وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

ابطال معامله چیست؟

شرایط اساسی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است که مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود حال آنکه برای صحت هر معامله وجود این شرایط کافی نیست بلکه در صورتی که معامله در قالب عقد معین باشد شرط دوم هم لازم است.

معامله باطل که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می‌شود به مثابه عدم است و به تعبیر قانون مدنی: «اثری در تملک ندارد» معاملۀ باطل درست نکته مقابل معامله صحیح است. به دیگر سخن معامله باطل یا فاقد یکی از شرایط اساسی معامله است و یا از عقود معین بوده و یکی از شرایط اختصاصی معامله را ندارد.

با توجه به اینکه معاملات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفاً به موارد معاملات باطل با مثال و محوریت شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌پردازیم.

ابطال معامله در قانون

برای ابطال قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی راجع به منع آنها وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی قرارداد را مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه تشخیص داده، باطل اعلام کند، هرچند که قانون خاصی در آن مورد وجود نداشته باشد. به طور کلی تشخیص نظم عمومی و اخلاق حسنه با قاضی است و ماده‏ ی ۹۷5 قانون مدنی وجود نص خاص را لازم نشمرده است. اصل ۱6۷ قانون اساسی نیز این نظر را تأیید می کنند. در حقوق فرانسه نیز رویای قضایی همین نظر را پذیرفته است.

از نظر اجتماعی مصلحت آن است که معاملات صغیر ممیز باطل شناخته نشود، زیرا امروزه بسیاری از معاملات به وسیله‏ی صغار انجام می شود: چه بسا صاحب مغازه ای به شاگرد خود که مغیر است اجازه می دهد که در غیاب او مشتریان را راه بیندازد و به آنان جنس بفروشد، یا پدر از فرزند صغیر خود برای خرید لوازم و مایحتاج خانه استفاده می کند. ابطال این گونه معاملات، امنیت روابط حقوقی را به خطر می اندازد و زندگی مردم را دچار اشکال می سازد و بی شک برخلاف مصلحت اجتماعی است.

در واقع قانونگذار جدید ایران، مانند قانونگذار فرانسه، حق انتقال گیرنده با حسن نیت را بر حق بستانکار مقدم داشته است: هرگاه در صورت جهل انتقال گیرنده به قصد مدیون معامله قابل ابطال یا غیر قابل استناد باشد و بستانکاران بتوانند مال را از دست انتقال گیرنده خارج کنند، انتقال گیرنده برای استرداد ثمن می تواند به مدیون (انتقال دهنده) رجوع کند. لیکن چون مدیون در فرض ما، مال کافی برای پرداخت بدهی خود ندارد، انتقال گیرنده زیان خواهد دید. برای جلوگیری از این زبان است که قانونگذار جدید معامله او را نافذ و غیرقابل ابطال تلقی کرده و بستانکار را مناسب تر برای تحمل زبان شناخته است.

معرفی وکیل ابطال معامله در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ابطال معامله را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ابطال معامله، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: