حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ابطال سند در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ابطال سند در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ابطال سند

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ابطال سند ارائه شود. در ابتدا به ابطال سند در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل ابطال سند در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب ابطال سند به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ابطال سند در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ابطال سند وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

موارد ابطال سند

مواردی که ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد

الف- ابطال سند مالکیت به حکم قانون در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات واقفین اقتضاء نماید. با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده می‏شود. بعضی از این قوانین مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه، دادگاه ها را مأمور می‏کند که مثلاً پس از احراز این‏که مورد ثبت قبلا موقوفه بوده است سند مالکیت صادر شده به نام اشخاص و ثبت رقبه را به عنوان ملکیت ابطال نماید و برخی دیگر از آن‏ها مانند قانون ملی شدن جنگل ها و منابع طبیعی و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به ادارات ذیربط اختیار می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال اسناد آن‏ها را صادر کنند. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می گیرد.

ب- ابطال ثبت و سند مالکیت معارض وسیلهی اداره‏ی ثبت در این مورد قبلا شرح دادیم که هرگاه دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطار اداره ثبت به او، به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم ننماید و دارنده سند ثبت مقدم گواهی عدم مراجعه‏ی او را به دادگاه اخذ و به اداره‏ی ثبت تقدیم نماید. اداره ثبت رأسا و بدون احتیاج به حکم دادگاه یا مرجع ذیصلاح دیگری، ثبت معارض و سند مالکیت معارض را ابطال می‏نماید. در این مورد همان گونه که گفته شد. هیچ مرجع دیگری غیر از اداره‏ی ثبت در امر ابطال سند مالکیت دخالت ندارد.

ج- اصلاح یا ابطال سند مالکیت به دستور هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 ماده‏‌ی 25 قانون ثبت:

اول- در موردی که صرفا در اثر عدم دقت و اشتباه نویسنده‏ی سند مالکیت یا نویسندهی دفتر املاک اشتباه قلمی رخ داده باشد.

دوم- در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر سند رسمی باشند. مثلاً در سند رسمی نام انتقال گیرنده غلامرضا نوشته شده ولی در دفتر املاک یا سند مالکیت اشتباها أحمد یا چیز دیگری نوشته شده است.

ابطال سند در قانون

مواردی که با حکم نهایی دادگاه سند مالکیت أبطال یا اصلاح می‏شود

الف- هرگاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد. در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت میدهد. مثلاً اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون انتشار آن ملکی به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است. مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه اقامه‏ی دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند.

ب- در تعارض اسناد مالکیت. همان گونه که در مبحث صلاحیت هیأت نظارت ذکر شد، در مورد صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده‏ی سند مالکیت معارض می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره‏ی ثبت به دادگاه عمومی ذیصلاح دادخواست بدهد و ابطال سندی را که مخالف قانون است درخواست کند.

ج- در موردی که سند مالکیت بر اساس اشتباهی که در عملیات مقدماتی ثبت حاصل شده است صادر گردیده و هیأت نظارت اصلاح آن را مخل به حقوق دیگران بداند. بند 4 ماده‏‌ی 25 قانون ثبت می‏گوید: «در این مورد هیات نظارت به ذینفع اخطار می‏کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید.»

د- در صورتی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد دفتر املاک و یا سند مالکیت شده و اصلاح آن مخل به حقوق اشخاص باشد. در این مورد بند 2 ماد دی 25 قانون ثبت می‏گوید:

«رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است، مشروط بر این‏که رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» مفهوم این ماده آن است که اگر اصلاح سند مخل به حقوق اشخاض باشد رفع آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج است و على الأصول در صلاحیت دادگاه می‏باشد، بنابراین در این مورد هم رسیدگی دادگاه منوط است به این‏که هیأت نظارت قبلا رسیدگی و وقوع اشتباه را احراز نموده و اصلاح سند را مخل به حقوق دیگران بداند.

هـ- در مورد مذکور در بند 1 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مضوب 1370 که ذیلاً درج می‏شود:

«6- در در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون منظور ماده 148 اصلاحی است) ارجاع می‏شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید.

معرفی وکیل ابطال سند در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ابطال سند را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ابطال سند، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: