حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

بهترین وکیل آدم ربایی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل آدم ربایی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص آدم ربایی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص آدم ربایی ارائه شود. در ابتدا به آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان آدم ربایی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات آدم ربایی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل آدم ربایی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب آدم ربایی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل آدم ربایی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی آدم ربایی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

آدم ربایی در قانون مجازات

به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳ با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ ق.م.ع، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. به موجب ماده ۱۲ این قانون، «مقررات مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی لغو می شود».

در سال ۱۳۷۷، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با نسخ صریح قانون مجازات عمومی همه قوانین مرتبط نیز منسوخ شد «کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات آن ملغی است».

عناوینی که در قوانین مختلف در مورد آدم ربایی در مفهوم عام به کار رفته، عبارتند از : ربایش (مواد ۲۱۸ ، ۲۲۴ ق.م.ا، ربودن (۵۱۳ ق.م.ا، و ۶۲۱ ق.م.، تعزیرات) اخفا (۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.، تعزیرات)، آدم ربایی (ماده ۴۷ ق.م.ا، دزدیدن (ماده ۶۳۱ ق.م.ا. تعزیرات).

وجوه مشترک همه این عناوین عبارتند از موضوع جرم (انسان) و جلوگیری از آزادی تردد که در مباحث آتی به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۶۲۱ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی با حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.»

مجازات آدم ربایی چیست؟

مجازات آدم ربایی و اخفاء ساده حبس از پنج تا پانزده سال است. صدور حکم و اجرای مجازات جرم آدم ربایی و اخفاء اعم از ساده یا مشدد و نیز شروع به آدم ربایی به استناد بند ب ماده ۴۷ ق.م.، قابل تعلیق نیست و تعقیب مرتکب نیز مستلزم شکایت بزه دیده نخواهد بود ولی گذشت او می تواند به عنوان یکی از جهات تخفیف باشد (بند الف ماده ۳۸ ق.م.ا.).

معرفی وکیل آدم ربایی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی آدم ربایی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی آدم ربایی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: