وکیل پایه یک دادگستری

احسان عابدین

وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

احسـان
عابدین

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
علی باغانی - وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی باغانی
انجام مشاوره با هماهنگی قبلی

علــی
باغانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

معـیــــن
دبـاغـیــان

معـیــــن
دبـاغـیــان

وکیل دادگستری کرمان
عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
احسان عابدینتهران0912395604302122350512www.asalaw.co
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
علی باغانیتهران0912127941702188923826drbaghani.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
مجتبی محمدیکشورهای عربی - ایران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معین دباغیانکرمان0913143254009131432540ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502140880989ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

استرداد جهیزیه به چه صورت امکان پذیر است

استرداد جهیزیه چگونه است؟

بنابر ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تهیه لوازم زندگی از موارد نفقه و بر ضمه شوهر است. اما در کشور ایران و بر طبق رسوم و سنت های قدیمی، تهیه بخشی یا همه لوازم زندگی جزو وظایف خانواده دختر شناخته شده و کمتر دختری وجود دارد که از عدم تکلیف شرعی و قانونی خود بر تهیه جهیزیه خبر داشته باشد. چه برسد آنکه اطلاعاتی در زمینه قوانین استرداد جهیزیه داشته باشند.

اما خوب است بدانید که این هدیه خانواده دختر، که جهیزیه یا جهاز نام دارد، و انتقال آن به خانه شوهر، مالکیت تامه دختر بر جهیزیه را زیر سؤال نمی برد و وی می تواند در هر زمان نسبت به فروش، واگذاری، بازپس گیری و … وسایل زندگی تصمیم گیرد و هیچ مسئولیتی در قبال گم شدن یا مفقود شدن جهیزیهندارد. در واقع شوهر در خانه امین جهیزیه است و نه مالک آن.

اما برای ثبت این ادعا اقداماتی لازم است که خوب است قبل از وقوع هر پیشامدی به فکر آن باشیم.

نحوه ارائه دادخواست استرداد جهیزیه

درخواست استرداد جهزیه نیز مانند هر تمام دادخواست دیگری که به دادگاه ارائه می شود، نیاز به اسناد و مدارک اثبات کننده ادعا دارد. برای این دادخواست، لیست جهاز  عروس باید تنظیم شده باشد و مدارکی دال بر انتقال جهیزیه به منزل داماد و وجود آن وسایل تا زمان ارائه دادخواست وجود داشته باشد.

مدارک با مشخصات فوق می تواند سیاهه جهیزیه عروس که به امضای داماد رسیده به همراه فاکتورهای خرید وسایل جهزیه باشد. همچنین شهادت چند نفر عادل و عاقل برای انتقال جهیزیه به منزل داماد و وجود آن وسایل لازم است.

در اکثر موارد، خانواده ها به دلیل اجتناب از بی اعتمادی بین طرفین از تهیه لیست جهیزیه خودداری می کنند، اما اگر دختر و پسر قبل از ازدواج به مشاوره پیش از ازدواج مراجعه نماید، مشاورین آگاه، استرداد جهیزیه را از حقوق قانونی زن در زمان طلاق عنوان می کنند و به طرفین پیشنهاد تهیه سیاهه جهاز را می دهند.

استرداد جهیزیه قبل از طلاق

زن این حق را دارد که در هر زمان که صلاح دانست، دادخواست استرداد جهیزیه را ارائه دهد. در صورت بروز چنین مسأله ای، مرد باید طبق قانون مدنی مسکن و وسایل مناسب زندگی را تهیه نموده و سپس نسبت به تنظیم دادخواست الزام به تمکین اقدام نماید.

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

استرداد جهیزیه توسط زوج، که می تواند شامل فروش جهیزیه، انتقال آن به محلی دیگر و … شود، خلاف قانون است و در این حالت زوج مرتکب خیانت در امانت شده است.